ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است "> بادکنک فویلی گاو | بادکنک هلیومی و لوازم جشن تولد

بادکنک فویلی گاو

40.000تومان

بادکنک فویلی گاو

این محصول از انواع بادکنک های فویلی محبوب است که طراحی جالب آن باعث شده کودکان به آن علاقه پیدا کنند. میتوانید بدون باد یا پرشده با گاز هلیوم سفارش دهید . ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک فویلی گاو
بادکنک فویلی گاو