بادکنک فویلی راکن

40.000تومان

بادکنک فویلی راکن

ابعاد  آن ۴۸ در ۶۵ سانتیمتر است و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید.ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک فویلی راکن
بادکنک فویلی راکن
40.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید