بادکنک فویلی راکن

40.000تومان

بادکنک فویلی راکن

ابعاد  آن ۴۸ در ۶۵ سانتیمتر است و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید

بادکنک فویلی راکن
بادکنک فویلی راکن