بادکنک فویلی سنجاب

40.000تومان

بادکنک فویلی سنجاب

ابعاد  آن ۴۸ در ۶۷ سانتیمتر است و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید. ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک فویلی سنجاب
بادکنک فویلی سنجاب
40.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید