بادکنک فویلی سنجاب

35.000تومان

بادکنک فویلی سنجاب

ابعاد  آن ۴۸ در ۶۷ سانتیمتر است و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید.

بادکنک فویلی سنجاب
بادکنک فویلی سنجاب