بادکنک فویلی دلفین

40.000تومان

بادکنک فویلی دلفین

جنس این بادکنک فویلی است که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید.ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است
بادکنک فویلی دلفین
بادکنک فویلی دلفین