بادکنک فویلی دایناسور پلوروساروس

50.000تومان

بادکنک فویلی دایناسور پلوروساروس

جنس این بادکنک فویلی است که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید.ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است
بادکنک فویلی دایناسور پلوروساروس
بادکنک فویلی دایناسور پلوروساروس