پک ۱۴عددی بادکنک آبی

125.000تومان

پک ۱۴عددی بادکنک آبی

این پک شامل  ۵عدد بادکنک آبی کمرنگ و ۵عدد بادکنک پولکی آبی و ۲عدد بادکنک فویلی ستاره آبی ۲عدد بادکنک فویلی قلب آبی میباشد که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید. ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

پک ۱۴عددی بادکنک آبی
پک ۱۴عددی بادکنک آبی