کپسول تعیین جنسیت

320.000تومان

کپسول تعیین جنسیت

این محصول شامل یک عدد کپسول یکبارمصرف حاوی رنگ است که با توجه به جنسیت جنین میتوانید رنگ آبی یا صورتی را هنگام خرید انتخاب کنید

کپسول تعیین جنسیت
کپسول تعیین جنسیت
320.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید