بادکنک تعیین جنسیت فویلی

20.000تومان

بادکنک تعیین جنسیت فویلی

جنس این بادکنک از فویل و اندازه آن ۱۸ اینچ است و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک تعیین جنسیت فویلی
بادکنک تعیین جنسیت فویلی