بادکنک تعیین جنسیت فویلی

25.000تومان

بادکنک تعیین جنسیت فویلی

جنس این بادکنک از فویل و اندازه آن ۱۸ اینچ است و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک تعیین جنسیت فویلی
بادکنک تعیین جنسیت فویلی
25.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید