بادکنک تعیین جنسیت نوزادی بزرگ

120.000تومان

بادکنک تعیین جنسیت نوزادی بزرگ در اصل نوعی از بادکنک هلیومی در سایز بزرگ با جنسی بسیار ضخیم است که درون آن نباید پیدا باشد.اگر فرزند دختر باشد از بادکنک ها و خرده کاغذهای به رنگ صورتی و  اگر فرزند پسر باشد از بادکنک ها و خرده کاغذهای به رنگ آبی درون بادکنک مشکی استفاده می شود.

بادکنک تعیین جنسیت نوزادی بزرگ
بادکنک تعیین جنسیت نوزادی بزرگ