بادکنک فویلی حلقه طلایی

45.000تومان

بادکنک فویلی حلقه طلایی

جنس این بادکنک فویلی میباشد و  همانند تصویر به شکل حلقه میباشد که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در شهر تهران امکان پذیر است

بادکنک فویلی حلقه طلایی
بادکنک فویلی حلقه طلایی