بادکنک فویلی حلقه طلایی

50.000تومان

بادکنک فویلی حلقه طلایی

جنس این بادکنک فویلی میباشد و  همانند تصویر به شکل حلقه میباشد که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در شهر تهران امکان پذیر است

بادکنک فویلی حلقه طلایی
بادکنک فویلی حلقه طلایی
50.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید