اقلام تم تولد پری دریایی صورتی از

15.000تومان

اقلام تم تولد پری دریایی صورتی از

این محصول شامل لیوان،بشقاب،ظرف پاپ کورن،چنگال،ریسه و کلاه یک بار مصرف میباشد که روی آنها طرح پری دریایی می باشد و قابل ارسال به سراسر کشور است.شما میتوانید لوازم مورد نیاز خود از این تم را در هنگام خرید انتخاب نمایید

تعداد هر محصول در یک بسته:

بشقاب 10عدد

لیوان 10عدد

ظرف پاپ کورن 10عدد

ریسه 1عدد در طول 2متر

چنگال 10عدد

کلاه 1عدد

اقلام تم تولد پری دریایی صورتی از
اقلام تم تولد پری دریایی صورتی از
15.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید