اقلام تم تولد ماین کرفت از

15.000تومان

اقلام تم تولد ماین کرفت

شما میتوانید لوازم مورد نیاز خود از این تم را در هنگام خرید انتخاب نمایید .

تعداد در یک بسته به شرح زیر می باشد :

  • بشقاب 10عدد
  • لیوان 10عدد
  • ظرف پاپ کورن 10عدد
  • ریسه 1عدد در طول 2متر
  • چنگال 10عدد
  • کلاه 1عدد
اقلام تم تولد ماین کرفت از
اقلام تم تولد ماین کرفت از
15.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید