بادکنک فویلی هپی مشکی صورتی

25.000تومان

بادکنک فویلی هپی مشکی صورتی

جنس این بادکنک فویلی است که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید.ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است
بادکنک فویلی هپی مشکی صورتی
بادکنک فویلی هپی مشکی صورتی
25.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید