بادکنک فویلی هپی مشکی صورتی

20.000تومان

بادکنک فویلی هپی مشکی صورتی

جنس این بادکنک فویلی است که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید.ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است
بادکنک فویلی هپی مشکی صورتی
بادکنک فویلی هپی مشکی صورتی