بادکنک فویلی اسکلت

60.000تومان

بادکنک فویلی اسکلت

این محصول شامل یک عدد بادکنک فویلی میباشد که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم این محصول را سفارش دهید. ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک فویلی اسکلت
بادکنک فویلی اسکلت
60.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید