بادکنک فویلی هپی مثلث رنگی

20.000تومان

بادکنک فویلی هپی مثلث رنگی

این محصول شامل یک عدد بادکنک فویلی میباشد که گرد است و روی آن هپی برد دی نوشته شده و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم این محصول را سفارش دهید.ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک فویلی هپی مثلث رنگی
بادکنک فویلی هپی مثلث رنگی