بادکنک فویلی هپی زیگزاگی

20.000تومان

بادکنک فویلی هپی زیگزاگی

جنس این بادکنک فویلی است که و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید. ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است
بادکنک فویلی هپی زیگزاگی
بادکنک فویلی هپی زیگزاگی