بادکنک فویلی هپی زیگزاگی

25.000تومان

بادکنک فویلی هپی زیگزاگی

جنس این بادکنک فویلی است که و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید. ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است
بادکنک فویلی هپی زیگزاگی
بادکنک فویلی هپی زیگزاگی
25.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید