بادکنک فویلی بن تن

20.000تومان

بادکنک فویلی بن تن

جنس این بادکنک فویلی است که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید.ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است
بادکنک فویلی بن تن
بادکنک فویلی بن تن