بادکنک فویلی هپی صورتی بنفش

20.000تومان

بادکنک فویلی هپی صورتی بنفش

جنس این بادکنک فویلی است که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید.ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است
بادکنک فویلی هپی صورتی بنفش
بادکنک فویلی هپی صورتی بنفش