بادکنک فویلی شیر

40.000تومان

بادکنک فویلی شیر

جنس این بادکنک فویلی میباشد و  همانند تصویر به شکل شیر میباشد که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک فویلی شیر
بادکنک فویلی شیر
40.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید