بادکنک فویلی شیر

35.000تومان

بادکنک فویلی شیر

جنس این بادکنک فویلی میباشد و  همانند تصویر به شکل شیر میباشد که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید

بادکنک فویلی شیر
بادکنک فویلی شیر