و 10عدد پولکی نقره ای می باشد که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید. ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است "> پک 25عددی بادکنک سفید نقره ای | بادکنک هلیومی و لوازم جشن تولد

پک 25عددی بادکنک سفید نقره ای

145.000تومان

پک 25عددی بادکنک سفید نقره ای

این دسته بادکنک بسیار زیبا میباشد و شامل 15عدد سفید و 10عدد پولکی نقره ای می باشد که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید. ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است
پک 25عددی بادکنک سفید نقره ای
پک 25عددی بادکنک سفید نقره ای