اندازه این بادکنک ۷۰ سانتی متر میباشد که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است "> بادکنک فویلی تاج طلایی | بادکنک هلیومی و لوازم جشن تولد

بادکنک فویلی تاج طلایی

60.000تومان

بادکنک فویلی تاج طلایی

اندازه این بادکنک ۷۰ سانتی متر میباشد که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است
بادکنک فویلی تاج طلایی
بادکنک فویلی تاج طلایی