بادکنک کروم رزگلد

6.000تومان

بادکنک کروم رزگلد
باکیفیت خوب،حالت براق و با ماندگاری بالایی میباشد .اندازه ی این بادکنک در حالت باد شده حدود ۲۵ سانتیمتر می باشدکه میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم این محصول را سفارش دهید

بادکنک کروم رزگلد
بادکنک کروم رزگلد
6.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید