راکت

45.000تومان

راکت

زمان سوزش: ۷ ثانیه

تعداد: ۲

ارتفاع پرتاب: ۳۰ متر

کلاس خطر ۱٫۴G

18 در انبار

راکت
راکت

45.000تومان