راکت

60.000تومان

راکت

زمان سوزش: ۷ ثانیه

تعداد: ۲

ارتفاع پرتاب: ۳۰ متر

کلاس خطر ۱٫۴G

ناموجود