چرخونک

90.000تومان

چرخونک
زمان سوزش: ۱۵ ثانیه
تعداد : ۴
شعاع عملیاتی: ۵ متر
وزن : ~ ۲۰ گرم
کلاس خطر:
طریقه مصرف: دستورالعمل مندرج بر روی محصول
ساخت ایران

18 عدد در انبار

چرخونک
چرخونک

18 عدد در انبار