پروانه

90.000تومان

پروانه
زمان سوزش: ۱۰ ثانیه
تعداد : ۴
ارتفاع پرتاب: ۱۵ متر
وزن : ~ ۷ گرم
کلاس خطر: ۱٫۴G
طریقه مصرف: دستورالعمل مندرج بر روی محصول

18 عدد در انبار

پروانه
پروانه

18 عدد در انبار