بادکنک فویلی پی جی ماسک

20.000تومان

بادکنک فویلی پی جی ماسک

این محصول شامل یک عدد بادکنک فویلی میباشد و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم این محصول را سفارش دهید. ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است.

بادکنک فویلی پی جی ماسک
بادکنک فویلی پی جی ماسک