بادکنک فویلی مترسک زرد

20.000تومان

بادکنک فویلی مترسک زرد

این محصول شامل یک عدد بادکنک فویلی میباشد که  میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم این محصول را سفارش دهید. ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است.

بادکنک فویلی مترسک زرد
بادکنک فویلی مترسک زرد