بادکنک قلب قرمز لاتکسی

5.000تومان

بادکنک قلب قرمز لاتکسی

اندازه ی این بادکنک در حالت باد شده حدود ۲۵ سانتیمتر می باشد که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است.

بادکنک قلب قرمز لاتکسی
بادکنک قلب قرمز لاتکسی