بادکنک فویلی هپی رنگی

20.000تومان

بادکنک فویلی هپی رنگی

جنس این بادکنک فویلی است که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید.ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است
بادکنک فویلی هپی رنگی
بادکنک فویلی هپی رنگی