چراغ کوچک اسکلت طرح شمع

90.000تومان

چراغ کوچک اسکلت طرح شمع

این محصول باطری خور در طرح اسکلت سیاه یا سفید ترسناک است و روی آن همانند تصویر چراغ کوچکی قرار دارد.ارسال رنگ این محصول به صورت رندوم میباشد.

ناموجود

چراغ کوچک اسکلت طرح شمع
چراغ کوچک اسکلت طرح شمع

ناموجود