بادکنک پولکی صورتی

10.000تومان

بادکنک پولکی صورتی

این بادکنک شفاف میباشد که داخل آن پر از پولک صورتی است که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک پولکی صورتی
بادکنک پولکی صورتی
10.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید