ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است "> بادکنک فویلی گرد یک سالگی دختر | بادکنک هلیومی و لوازم جشن تولد

بادکنک فویلی گرد یک سالگی دختر

20.000تومان

بادکنک فویلی گرد یک سالگی دختر

جنس این بادکنک فویلی براق می باشد.اندازه ی آن در حالت باد شده حدود ۲۷ سانتیمتر می باشد و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک فویلی گرد یک سالگی دختر
بادکنک فویلی گرد یک سالگی دختر