بادکنک فویلی گرد یک سالگی دختر

25.000تومان

بادکنک فویلی گرد یک سالگی دختر

جنس این بادکنک فویلی براق می باشد.اندازه ی آن در حالت باد شده حدود ۲۷ سانتیمتر می باشد و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک فویلی گرد یک سالگی دختر
بادکنک فویلی گرد یک سالگی دختر
25.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید