ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است "> بادکنک فویلی گرد یک سالگی پسر | بادکنک هلیومی و لوازم جشن تولد

بادکنک فویلی گرد یک سالگی پسر

20.000تومان

بادکنک فویلی گرد یک سالگی پسر

جنس این بادکنک فویلی براق می باشد.اندازه ی آن در حالت باد شده حدود ۲۷ سانتیمتر می باشد و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک فویلی گرد یک سالگی پسر
بادکنک فویلی گرد یک سالگی پسر