بادکنک ۵ تکه یکسالگی پسر

150.000تومان

بادکنک ۵ تکه یکسالگی پسر

شامل یک بادکنک عدد ۱ فویلی آبی طرحدار, دو عدد بادکنک فویلی گرد با نوشته اولین تولد پسربچه و دو عدد بادکنک فویلی آبی گرد می باشد و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک ۵ تکه یکسالگی پسر
بادکنک ۵ تکه یکسالگی پسر
150.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید