محاسبه مقدار گاز هلیوم مورد نیاز برای یک بادکنک هلیومی یا بالن تبلیغاتی

بادکنک هلیومی برای بالا بردی یک نفر

محاسبه مقدار گاز هلیوم مورد نیاز برای یک بادکنک هلیومی یا بالن تبلیغاتی

برای اینکه بدانیم برای باد کردن یک بادکنک هلیومی چند لیتر گاز هلیوم نیاز داریم ابتدا باید حجم لیتری بادکنک هلیومی را به دست آوریم.

ابتدا فرض می کنیم که بادکنک هلیومی به صورت کروی است و برای به دست آوردن حجم گاز درون یک کره از فرمول زیر استفاده می شود:

شعاع (نصف قطر) بادکنک به توان ۳

عدد پی (۱۴/۳)

فرمول اصلی محاسبه مقدار لیتر گاز موجود در بادکنک هلیومی به این صورت است:

)۱/۳۳( ضرب در )۳/۱۴( ضرب در (شعاع بادکنک به توان سه)

کل عدد به دست آمده در فرمول بالا تقسیم بر ۱۰۰۰ مقدار لیتر گاز هلیوم موجود در بادکنک هلیومی را به شما خواهد داد.

قطر یک بادکنک هلیومی ۱۲ اینچ در حدود ۳۲ سانتی متر می باشد بنابراین شعاع آن برابر است با ۱۶ که اگر به توان ۳ برسد به عدد ۴۰۹۶ به دست می آید. با استفاده از فرمول بالا عدد ۱۷۱۰۵ سانتیمتر مکعب به دست می آید که با تقسیم آن بر ۱۰۰۰ به عدد ۱۷ لیتر خواهیم رسید.

این بدان معناست که یک بادکنک هلیومی ۱۲ اینچ اگر به صورت کامل پر شود در حدود ۱۷ لیتر گاز هلیوم نیاز دارد.

حال اگر بخواهیم یک بالن تبلیغاتی با قطر ۲ متر داشته باشیم چند لیتر گاز هلیوم نیاز داریم؟

با استفاده از فرومول بالا در حدود ۴۱۸۵ لیتر گاز هلیوم نیاز داریم. حال اگر مقاله “یک کپسول گاز هلیوم چند لیتر گاز هلیوم دارد؟” را مطالعه کرده باشید خواهید دید که با یک کپسول ۵۰ لیتری گاز هلیوم ۲۰۰ بار فشار می توانید ۲ تا بالن تبلیغاتی با قطر ۲ متر را به هوا بفرستیم.

دیدگاهتان را بنویسید