و 2عدد فویلی گرد سوپرمن و 2عدد بادکنک ستاره آبی  میباشد که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید. ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است "> پک 5عددی بادکنک سوپرمن | بادکنک هلیومی و لوازم جشن تولد

پک 5عددی بادکنک سوپرمن

130.000تومان

پک 5عددی بادکنک سوپرمن

این دسته شامل 1عدد بادکنک سوپرمن و 2عدد فویلی گرد سوپرمن و 2عدد بادکنک ستاره آبی  میباشد که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید. ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است
پک 5عددی بادکنک سوپرمن
پک 5عددی بادکنک سوپرمن