شمع قلمی ۳۰سانتی قرمز

20.000تومان

شمع قلمی ۳۰سانتی قرمز

تعداد این شمع  یک عدد است و در ارتفاع ۳۰سانتی متر میباشد

از تجزیه عالم خلقت به چهار عنصر میرسیم:آب،آتش، باد ، خاک

در دل این چهار عنصر شعور الهی وجود دارد.اگر موقع دعا کردن در جایی باشیم که این چهار عنصر وجود داشته باشد استجابت دعا به شدت اتفاق می افتد.
شمع در حال سوختن دارای این عناصر است.

موم شمع:خاک ، شعله شمع:آتش ، دود شعله:باد ، موم ذوب شده:آب

وقتی هنگام دعا کردن به شمع در حال سوختن نگاه کنید به شعور الهی متصل تر میشوید.

برای همین در محراب ها و مکان های مقدس برای دعا کردن شمع روشن میکنند و یا روی کیک تولد شمع قرار میدهند و لحظه فوت کردن آرزومیکنند.

شما میتوانید برای تزئین میز شام از شمع قلمی ۳۰سانتی قرمز استفاده نمایید.

3 عدد در انبار

شمع قلمی ۳۰سانتی قرمز
شمع قلمی ۳۰سانتی قرمز

3 عدد در انبار