پک ۱۴عددی بادکنک سرخابی

125.000تومان

پک ۱۴عددی بادکنک سرخابی

این پک شامل  ۵عدد بادکنک سرخابی و ۵عدد بادکنک پولکی سرخابی و ۲عدد بادکنک فویلی ستاره سرخابی ۲عدد بادکنک فویلی قلب سرخابی میباشد که میتوانید بدون باد یا هلیومی آن هارا سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

پک ۱۴عددی بادکنک سرخابی
پک ۱۴عددی بادکنک سرخابی
125.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید