بادکنک فویلی قلب ماربل مشکی

15.000تومان

بادکنک فویلی قلب ماربل مشکی

جنس آن فویلی است و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک فویلی قلب ماربل مشکی
بادکنک فویلی قلب ماربل مشکی
15.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید