بادکنک فویلی قلب ماربل مشکی

15.000تومان

بادکنک فویلی قلب ماربل مشکی

جنس آن فویلی است و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک فویلی قلب ماربل مشکی
بادکنک فویلی قلب ماربل مشکی