عدد فویلی هفت رنگ متوسط

30.000تومان

عدد فویلی هفت رنگ متوسط

این بادکنک به دلیل رنگ خاصش طرفداران بسیار زیادی دارد.سایز هرکدام از این اعداد ۳۲ اینچ می باشد و بدون باد قابل ارسال به سراسر کشور است

عدد فویلی هفت رنگ متوسط
عدد فویلی هفت رنگ متوسط
30.000تومان گزینه ها را انتخاب کنید