فوت فوتک ۶عددی

60.000تومان

فوت فوتک ۶عددی

یکی از ابزار بازی برای کودکان در تولد میباشد که با فوت کردن داخل لوله سلفون انتهایی آن بر اثر باد شدن باز میشود و صدای سوت میدهد

3 عدد در انبار

فوت فوتک ۶عددی
فوت فوتک ۶عددی

3 عدد در انبار