چیپس شوخی

220.000تومان

چیپس شوخی

این محصول شامل یک عدد قوطی چیپس است که به محض باز کردن درب آن یک مار نایلونی از داخل آن به بیرون پرتاب میشود.

چیپس شوخی وسیله ای بسیار جالب برای شوخی با دوستانتان میباشد

ناموجود

چیپس شوخی
چیپس شوخی

ناموجود