بالن آرزوها

45.000تومان

بالن آرزوها را از بسته بندی خارج کرده و به آرامی آن را باز کنید.

جنس این بالن از کاغذهای نازک و سبک است. بنابراین هنگام بازکردن آن مواظب باشید که پاره یا سوراخ نشود.

یک عدد پارافین برای سوخت بالن هم در بسته بندی وجود دارد. بسته بندی آن را هم باز کنید و طوری در وسط دهانه بالن قرار دهید که سوراخ وسط پارافین روی سیم پیچ وسط بالون قرار بگیرد.

حالا بالن شما آماده است. کافی است که یک نفر بالن را نگه دارد و یک نفر هم فتیله را روشن کند. بعد از مدت کوتاهی هوای داخل بالن گرم شده و بالن رو به آسمان پرواز می کند.

36 عدد در انبار

بالن آرزوها
بالن آرزوها

36 عدد در انبار