تل قیچی

50.000تومان

تل قیچی متشکل از یک تل و یک قیچی می باشد که به هم متصل می شود و پس از گذاشتن روی سر انگار قیچی درون سر فرو رفته است.

ناموجود