بادکنک فویلی بستنی هپی

20.000تومان

بادکنک فویلی بستنی هپی

جنس این بادکنک فویلی است که میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید. ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک فویلی بستنی هپی
بادکنک فویلی بستنی هپی