بادکنک تم سگهای نگهبان

20.000تومان

بادکنک تم سگهای نگهبان

جنس این بادکنک فویلی میباشد و  همانند تصویر به شکل سگ های نگهبان میباشد و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید

بادکنک تم سگهای نگهبان
بادکنک تم سگهای نگهبان