بادکنک آرایی مجوعه پزشکی ورزشی لئو

تماس بگیرید

بادکنک آرایی مجوعه پزشکی ورزشی لئو بادکنک آرایی به مفهوم آراستن و تزئین فضاء یک محیط توسط بادکنک است که با رنگ ها و طرح های مختلف آن انجام می گردد. برای اطلاع از چگونگی قیمت و اجرا کار با شماره تلفن های فروشگاه شعبه پاسداران تماس بگیرید. 02122871387