بادکنک فویلی ستاره هپی

15.000تومان

بادکنک فویلی ستاره هپی

اندازه ی طول این بادکنک  در حالت باد شده حدود ۲۷ سانتیمتر می باشد و میتوانید بدون باد و یا پر شده با گاز هلیوم آن را سفارش دهید

ارسال بادکنک هلیومی فقط در تهران امکان پذیر است

بادکنک فویلی ستاره هپی
بادکنک فویلی ستاره هپی