ریسه نمدی تولد کودک پسر

17.000تومان

ریسه نمدی تولد کودک پسرکه جنس آن پارچه نمدی بوده و در هر بسته یک عدد حروف به صورت جمله (baby boy) زیبا قرار دارد که شما با استفاده از روبان و سوزن موجود در بسته می توانید به هم متصل کنید .این محصول بسیار زیبا بوده و مناسب برای تولد و جشن های سیسمونی و نوزادی کودک پسر می باشد.

ناموجود

ریسه نمدی تولد کودک پسر
ریسه نمدی تولد کودک پسر

ناموجود