اردک شنی

45.000تومان

اردک شنی

این محصول شامل ۱عدد اردک بانمک میباشد که میتوانید آن را در دست بگیرید و فشارش دهید و با این کار استرس خود را کاهش دهید

رنگ اردک شنی انتخابی نیست و به صورت رندم ارسال میگردد

ناموجود

اردک شنی
اردک شنی

ناموجود